Nelson Irrigation Australia

Female Acme x 1/2” PVC Spigot